METIS draai- en freeswerk beschikt over een eigen kwaliteitsdienst.

Er wordt gewerkt volgens interne procedures, en desgewenst kunnen op aanvraag meetrapporten ter beschikking worden gesteld.