Op de montage afdeling van METIS draai- en freeswerk wordt assemblage werk gedaan, van de door METIS geproduceerde componenten. Hierdoor zijn wij in staat ook een compleet eindproduct aan te kunnen bieden aan onze klanten.